Arhiv novic

 
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eNo items to display

Nasveti in članki

16.jan.2018 - Obvestilo
PREBERITE V ČASOPISU KMEČKI GLAS ŠTEVILKA 3

ImageIcon

Ujma s silovitim vetrom in dežjem v decembru ni povzročila škode le v slovenskih gozdovih pač pa je odkrila marsikateri rastlinjak po državi in predvsem pa Primorskem poplavila posevke, na katerih so rasle jesensko-zimske vrtnine. 

Do konec januarja je čas za oddajo vloge na razpis za podukrep Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, ki ga je oktobra lani objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.  Gre za prvi in edini tovrstni razpis za majhne kmetije v okviru Programa razvoja podeželja do leta 2020. Zanj je na voljo 20 milijonov evrov, do 5000 evrov denarne pomoči pa so upravičeni vlagatelji, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Pišemo pa tudi o lani objavljenem razpisu Po­moč za za­gon de­jav­no­sti za mla­de kme­te. Razpisanih sredstev je tokrat dovolj. Oddanih je bilo  301 vloga, zavrnjenih 47. Odločbe je Agen­ci­ja RS za kme­tij­ske trge in raz­voj po­de­že­lja iz­da­la in od­po­sla­la konec lanskega leta.

Škoda po divjadi je vedno večja tudi v pridelavi vrtnin. Na območju Ljubljane in nasploh osrednje Slovenije je vedno številčnejša populacija srnjadi in ptičev, ki delajo škodo na posevkih vrtnin. Z lovci se je težko dogovoriti, saj se pri določanju cene odškodnine izgovarjajo, da ni denarja, zaplete pa se običajno že na začetku, ker pristojni ne vedo natančno pod kaj spada posevek solate ali korenčka, zato so kmetje že zdavnaj obupali in škod sploh ne prijavljajo.

Med strokovnimi nasveti pišemo kako preprečiti pljučnico pri teletih pozimi,kako izdelati pašteto in kako lahko zaščitimo nasade pred spomladansko pozebo.

Prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas