Arhiv novic

 
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eNo items to display

Nasveti in članki

02.jan.2018 - Obvestilo
PREBERITE V ČASOPISU KMEČKI GLAS ŠTEVILKA 1

ImageIcon

Okrožno sodišče v Ljubljani je konec letošnjega novembra nad Kmetijsko-gozdarsko zadrugo (KGZ) Krpan začelo stečajni postopek. Vodstvo zadruge je sicer pred tem predlagalo prisilno poravnavo, a na poziv sodišča k dopolnitvi predloga, vodstvo zadruge tega ni bilo v stanju storiti.  Vloga za prisilno poravnavo je bila zato zavržena, nad zadrugo pa uveden stečajni postopek.

Čeprav Dane Podmenik kmetuje na ekološki način v Istri in je pobudnik ustanovitve dve leti delujoče zadruge Zemlja in morje, je vse prej kot tipičen kmet. V Montinjan, počitniško hišo svojih staršev, se je preselil iz Ljubljane, samo kmetovanje pa je prišlo v njegovo življenje pri stranskih vratih. Medtem ko je na slovenski ravni vključenih v ekološko kmetijstvo okrog pet odstotkov kmetij, je v Istri takšnih že desetina. Ta preskok je dobra osnova za povezovanje kmetijstva in turizma z varovanjem narave in dediščine, v čemer išče svojo priložnost tako kot naš sogovornik tudi vedno več prebivalcev podeželja v slovenski Istri.

V tokratnem Kmečkem glasu smo pregledali slovensko kmetijstvo v letu 2017. Spremenljive vremenske razmere s pogostimi ekstremnimi dogodki so rastlinsko pridelavo podobno kot v preteklih letih tudi v letu 2017 močno zaznamovale. Po razmeroma ugodnih razmerah za setev ozimnih žit v jeseni 2016 je bila njihova rast v zgodnjepomladanskih mesecih lanskega leta zaradi pomanjkanja padavin ovirana. Drugo polovico aprila je zaznamovala močna pozeba, ki je najbolj prizadela sadno drevje in vinsko trto po vsej državi. Dodatno škodo je predvsem v JV in JZ Sloveniji povzročila zgodnje poletna suša, ki se je nadaljevala tudi v poletnih mesecih in povzročila veliko škode. V avgustu so državo prizadeli pogosti močni nalivi in neurja s točo, zaradi nadpovprečne količine padavin v začetku jeseni pa je bilo marsikje ovirano spravilo jesenskih pridelkov.

Med strokovnimi nasveti  pišemo  o žlahtnenju rastlin in o nalogah genske banke v živinoreji.

Prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas