Arhiv novic

 
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eNo items to display

Nasveti in članki

30.okt.2017 - Obvestilo
PREBERITE V ČASOPISU KMEČKI GLAS ŠTEVILKA 44

ImageIcon Izbrana kakovost je nova nacionalna shema kakovosti, ki je namenjena kmetijskim pridelkom
oziroma živilom s posebnimi lastnostmi. V shemi zaenkrat sodelujeta sektor mleka in mesa
(govedina in perutnina). V tokratnem Kmečkem glasu nas je zanimalo, ali so že kakšni
pozitivni cenovni učinki za rejce, ki so pristopili k tej shemi. Ugotovili smo, da bistvenih še
ni, poznavalci pravijo, da bodo učinki šele čez čas.
Poglavitna kmetijska dejavnost v dolini Radovne, ki v celoti leži na območju Triglavskega
narodnega parka, je živinoreja, govedoreja in tudi ovčarstvo, in kar nekaj kmetij se ukvarja
tudi s sirarstvom. Za hude čase in posodabljanje domačij pa so kmetje tako po dolini kot po
pobočjih Pokljuke in Mežaklje skrbno gospodarili z gozdovi. Katarina Zupan je najbolj
skrbna lastnica gozda v Območni enoti Bled. V gozdarski prilogi pa tudi o varnem delu v
gozdu.
V Slovenski Bistrici je potekala skupščina Društva za gospodarjenje na travinju Slovenije, ki
so jo dopolnili s strokovnimi predavanji in ogledom dobrih praks na kmetijah Hajšek pri
Makolah in Frešer na Pohorju. Člani društva sodelujejo pri strokovnih usmeritvah za
gospodarjenje s travinjem ter načrtujejo več razprav o osnutkih zakonov v kmetijstvu in
urejanju prostora ter aktivnejše opozarjanje na zaraščanje travinja, njiv in izgubo kmetijskih
površin tudi zaradi urbanizacije.
V tokratnem Kmečkem glasu priloga o Gozdarstvu. V njej med drugim pišemo o regijski
certifikaciji gozdov in o uporabni vrednosti bukovine.
Bili smo na domačiji Pr špan, kjer se ukvarjajo z govedorejo, konjerejo in prašičerejo.
Prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas