Arhiv novic

 
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eNo items to display

Nasveti in članki

19.maj.2020 - Obvestilo
PREBERITE V ČASOPISU KMEČKI GLAS ŠTEVILKA 21

ImageIcon Napoved za Kmečki glas št. 21

Po alarmantnem pomanjkanju slovenske zelenjave so se nenadoma pojavili viški solate na slovenskem trgu. Premalo natančno načrtovana proizvodnja, nepovezanost med pridelovalci in trgovci ter apel, naj si vsak, ki ima možnost, pridela svojo zelenjavo so posledica tržnih viškov solate. Poleg tega se je potreba po zelenjavi zmanjšala tudi zaradi zaprtja javnih ustanov ter gostinskih lokalov in hotelskih verig. 

Večina vin letnika 2019, z izjemo tistih za daljše zorenje, je pripravljenih za trg, vendar vinogradniki in vinarji letos kljub temu še nimajo uradnih podatkov o kakovosti vinskega letnika na ravni posamezne vinorodne dežele. Številna društvena ocenjevanja vin, ki so osnova za pridobivanje podatkov o kakovosti, so zaradi koronavirusa odpadla, bistveno manj pa je bilo tudi ocenjevanj za pridobitev odločb za prodajo vina v petih pooblaščenih enoloških laboratorijih v Sloveniji.

Kmetija Brigite in Mirana Lovreca je živinorejska kmetija s petdesetimi kravami molznicami, ki se nahaja v Slovenskih goricah, katerih razgiban teren je najbolj primeren za rejo goveda. Delo na kmetiji imata dobro usklajeno in organizirano, saj se skupaj odlično dopolnjujeta. Brigita je razkrila svoje videnje vloge kmečkih žena na podeželju ter težave, s katerimi se srečujejo, Miran pa je podrobneje predstavil dejavnost na kmetiji - prirejo mleka. 

KZ Trebnje je po prometu druga največja zadruga v Sloveniji, po obsegu poslovanja s kmeti pa največja. Lani je imela nekaj manj kot 47 milijonov evrov prihodkov. Večina prihodkov je iz trgovske dejavnosti prodaje živil in tehničnega blaga ter gostinskih storitev, velik delež predstavlja odkup in prodaja mesa, mleka in drugih kmetijskih proizvodov, nekaj odstotkov pa odkup lesa z razrezom in drugi prihodki. KZ Trebnje ima več kot 700 članov oziroma lastnikov ter zaposluje 180 delavcev. 

Prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas.