Arhiv novic

 
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eNo items to display

Nasveti in članki

03.mar.2020 - Obvestilo
PREBERITE V ČASOPISU KMEČKI GLAS ŠTEVILKA 10

Vinska klet Kmetijske zadruge Krško je skoraj v celoti usmerjena na prodajo samo enega, najpomembnejšega dolenjskega vina - cviček. V letnikih, ko je pridelka bodisi preveč bodisi premalo, je to zelo tvegano tako za pridelovalce kot za zaposlene in zadnjih nekaj let cvičku na trgu ne gre najbolje. Dolenjski vinogradniki skupaj z novim vodstvo kleti zato iščejo rešitve, s katerimi bodo lahko svoje vino ponovno prodajali po cenah, ki jim bodo omogočale preživetje.
Teden pred tradicionalnim zadružnim posvetom v Portorožu smo se  pogovarjali s predsednikom zadružne zveze Slovenije s Petrom Vriskom  
Ob izteku mandata so se sestali partnerji zelenjavne verige in pregledali dosedanje delo. Ugotovili so, da niso dosegli vseh zastavljenih ciljev in da še vedno ostajajo odprta številna vprašanja. Med partnerji v verigi je veliko razočaranje nad rezultati dela izrazilo GIZ – Slovenska zelenjava. 
V tokratnem Kmečkem glasu ne spreglejte priloge o Koruzi. V njej predstavljamo sortno listo in izbor hibridov v letošnjem letu, pišemo o pomembnejših lastnostih pri izbiri hibridov ter opisujemo lokalne sorte koruze.
Kmetija Sagaj je bila že od nekdaj povezana z rejo kasačev in kasaškimi dirkami, v osnovi pa je bila živinorejska kmetija. Dolga leta so imeli prirejo mleka in govejih pitancev, zadnji dve desetletji imajo plemenske svinje in pitance prašiče. 
Prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas