Arhiv novic

 
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eNo items to display

Nasveti in članki

29.okt.2019 - Obvestilo
PREBERITE V ČASOPISU KMEČKI GLAS ŠTEVILKA 44

ImageIcon

Na pašnikih med Hotedršico in Godovičem je okrog dvajset glav govedi limuzin pasme uživalo ob jesenski paši in toplem soncu. Vsem, ki so ali še imajo živino na paši, je narava poskrbela za dobro počutje živali. Paša je najbolj naraven način krmljenja govedi, je pa treba živalim zagotoviti oskrbo z rudninami in vodo za napajanje.

O primernem in ugodnem kolobarju oziroma vrstenju poljščin na naših njivah razmišljamo običajno pred jesensko setvijo ozimnih žit in zgodaj spomladi pred pričetkom spomladanske setve. Jesenska setev ozimnih žit se je v večini Slovenije končala, optimalen čas za setev pa je še vedno na Goriškem in v Slovenski Istri, in sicer do 15. novembra.

Kmetijsko ministrstvo je po zadnji, to je sedmi spremembi Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020, pripravilo nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov. Do konca septembra je bilo iz naslova razpisanih 55 javnih razpisov. Odobrenih je bilo 70 odstotkov ter izplačanih skoraj 50 odstotkov sredstev, kar znaša 549 milijonov evrov, ki so jih prejeli upravičenci. Do konca leta 2020 bo  objavljenih 20 javnih razpisov.

Slovenija se lahko pohvali z izjemno gozdnatostjo, dobrih 58% površine države. Kako pa skrbimo za te gozdove, da bi imeli kar najvišjo gospodarsko vrednost, pa je ob prav tako izjemno neugodni posestni strukturi, razdrobljenosti, in preštevilnih lastnikih poseben problem. Več o negi gozda, namenjeni čim boljši produkciji gospodarsko vrednejših gozdnih lesnih sortimentov, pa prinaša posebna priloga o Gozdarstvu

Prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas