Arhiv novic

 
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eNo items to display

Nasveti in članki

22.okt.2019 - Obvestilo
PREBERITE V ČASOPISU KMEČKI GLAS ŠTEVILKA 43

ImageIcon

Kmetje, kmetijske zadruge ter klavnice še naprej opozarjajo na težave z odkupom mladega pitanega goveda kategorije B, bikov starih od 24 do 30 mesecev. Po ukinitvi odkupa, ki velja do preklica, rejci tako ne morejo prodati starejših bikov, zato so kmetijske organizacije in klavnice zelo zaskrbljene. Kmetje, predvsem rejci z ekstenzivno prirejo, bodo namreč imeli veliko gospodarsko škodo pri pitanju, če se pravilnik ne bo uredil.

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja bo po 20. oktobru začela z obračunavanjem predplačil za ukrep OMD. Letošnja novost je, da bodo plačila OMD upravičencem izplačana v dveh delih.

V tokratnem Kmečkem glasu ne spreglejte pogovora z dr. Blažem Germškom o prihodnosti sodobnega kmetijstva - digitalizaciji, ki krepi moč proizvodnim podjetjem.

Jesenski čas  je primeren za obnovo gozdov s sadnjo sadik gozdnega drevja. Gozdove pri nas večinoma obnavljamo po naravni poti, na delu ogolelih površin pa je potrebna tudi  tudi umetna obnova. Sadike gozdnega drevja zagotavlja Zavoda za gozdove Slovenije in so za lastnike gozdov brezplačne.

Mladi prevzemnik Mohorič iz Babnega polja, kjer ni le znan babnopoljski mraz, pač pa tudi uspešna živinorejska kmetija.

Prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas