Arhiv novic

 
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eNo items to display

Nasveti in članki

28.maj.2019 - Obvestilo
PREBERITE V ČASOPISU KMEČKI GLAS ŠTEVILKA 22

ImageIcon Ohranjanje biotske raznovrstnosti v kmetijski kulturni krajini, ki jo na eni strani ogroža intenzivno kmetovanje, na drugi pa zaraščanje, je eden ključnih okoljskih izzivov. Številne dobre prakse pri ohranjanju suhih travišč v Sloveniji in drugih evropskih držav, so potrdile, da je možno negativne trende izginjanja rastlinskih in živalskih vrst vsaj delno zaustaviti s povezovanjem vseh deležnikov na ogroženih območjih. 
Pri prireji mleka nam zelo velik strošek predstavlja strošek krmnega obroka za vse kategorije živali na kmetiji, ki sestoji iz doma pridelane in dokupljene krme. Zato je potrebno pri izračunavanju krmnih obrokov nujno upoštevati tudi stroške posamezne vključene komponente, še posebej doma pridelane voluminozne krme. 
Letos bomo beležili rekordno število konfliktov zaradi velikih zveri. Po sporni zaustavitvi odvzema medvedov in volkov iz narave se je močno povečalo število konfliktnih situacij in škodnih dogodkov. Stanje se je pravzaprav alarmantno poslabšalo, še posebej zaskrbljujoče zaradi volkov, saj je odvzem že tretje leto onemogočen zaradi tožb in nasprotovanj naravovarstvenih nevladnih organizacij. Ljudje pa volkove vse pogosteje videvajo v bližini naselij, poleg drobnice so se začeli redni napadi tudi na govedo in konje. Medvedi se že podnevi sprehajajo ne samo v bližini naselij, temveč tudi v naseljih. 
Danijel Zavnik se je pred leti odločil, da bo majhno mešano živinorejsko kmetijo usmeril v sadjarstvo. Prva investicija je bila postavitev 1,5-hektarskega nasada marelic, ki ga letos načrtuje razširiti, v bližnji prihodnosti pa na novih zemljiščih urediti še nasad mandljev. Čeprav ima veliko veselje do dela in je optimist, je na trenutke v dvomih, ali nasade širiti, saj ima v šele tri leta starem nasadu marelic velike težave z odmiranjem dreves.

Prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas