Arhiv novic

 
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eNo items to display

Nasveti in članki

24.jul.2018 - Obvestilo
PREBERITE V ČASOPISU KMEČKI GLAS ŠTEVILKA 30

ImageIcon

Na kmetiji Martina Križnarja v Stražišču pri Kranju so se na povabilo Semenarne Ljubljana zbrali gorenjski pridelovalci krompirja. Predstavili so 17 sort krompirja, osem sort od teh je na Križnarjevi kmetiji, večina prvič v poskusu. O pridelavi krompirja v letošnjem letu je spregovorila Marija Kalan, kmetijska svetovalka KGZ Kranj, o odkupu krompirja pa Marija Mehle iz KGZ Sloga.

Pomurske mlekarne iz Murske Sobote, ki so bile pred štirimi leti z namenom finančnega prestrukturiranja v velikih težavah in so se sredi leta 2016 s potrjeno prisilno poravnavo rešile gotovega stečaja, so še vedno v postopku prisilne poravnave. A se počasi postavljajo na noge. Potem ko so lani poleti s poplačilom navadnih upnikov v skupni višini 5,1 milijona evrov uresničili 1. fazo prisilne poravnave, so v prvi polovici julija letos realizirali 1. korak 2. faze prisilke – poplačali so prvi obrok do ločitvenih upnikov, torej bank in drugih finančnih inštitucij. Od skupaj šestih letnih obrokov, vključno do leta 2023, so jim od 6,2 milijona evrov obveznosti nakazali prvega v višini nekaj več kot milijon evrov.

Vprašanje, kako mlade vzpodbuditi oziroma jim pomagati, da ostanejo v kmetijstvu ali da se odločijo, da bodo začeli s kmetovanjem, je eden ključnih razvojnih izzivov. Na nacionalni ravni je treba izpostaviti že sprejeti Akcijski načrt za mlade kmete. Na osnovi tega se izvajajo aktivnosti, ki naslavljajo tako neposredno mlade kmete kot tudi širšo javnost. Kot ključni cilj akcijskega načrta je mlademu kmetu zagotoviti okolje, kjer se bo s svojo dejavnostjo razvijal, ne samo v ekonomskem, temveč tudi v socialnem smislu.

V tokratnem Kmečkem glasu ne spreglejte priloge o dopolnilnih dejavnostih. Tatjana Štancar z ekološke kmetije Potočnik Poprask v Skornu  je profesorica, ki peče piškote in kuha marmelado.

Prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas