Arhiv novic

 
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eNo items to display

Nasveti in članki

17.apr.2018 - Obvestilo
PREBERITE V ČASOPISU KMEČKI GLAS ŠTEVILKA 16

ImageIcon Brez povezanega iskanja rešitev kmetijske politike, lokalnih skupnosti, stroke in
vinogradniških društev je slovensko vinogradništvo vse bliže črnemu scenariju, po katerem
bomo ohranili le 12.000 ha od sedanjih 15.356 ha registriranih vinogradov. Za obdelanost
najbolj strmih in razdrobljenih leg, zlasti v Posavju, na Štajerskem in Prekmurju, skrbi 25.000
ljubiteljskih vinogradnikov, starih povprečno 60 ali več let, njihovih potomcev pa pridelava
grozdja po ceni, ki ne pokrije niti stroškov, ne zanima.
Koordinacijska skupina za sanacijo posledic vetroloma iz decembra 2017 se je sestala v
Starem Trgu pri Ložu. Po precej vroči terenski seji so si člani skupine v Leskovi dolini in
Snežniku ogledali delovišča, kjer poteka sanacija te naravne nesreče. V državnih gozdovih je
bilo poškodovanih za skoraj 1 milijon m3, v zasebnih gozdovih pa dobrih 1,2 milijona m3. Od
celotne poškodovane količine je bilo po zadnjih podatkih posekanih za 456.000 m3 drevja,
kar predstavlja 21% lesne mase.
Na kmetijskem ministrstvu so prejšnji teden predstavili realizirane naloge v mandatu 2014 –
2018. Najpomembnejše so bile: razglasitev svetovnega dneva čebel, uspešno in učinkovito
koriščenje evropskih sredstev, odgovorno ravnanje z državnimi gozdovi ter hiter in učinkovit
odziv na naravne ujme in druge izredne dogodke.
Mlada zakonca Andreja in Magdo Golež smo spoznali pred tremi leti, ko sta se skupaj
prijavila na tekmovanje za mlado kmetico in gospodarja leta. Takrat sta nam pripovedovala o
velikih načrtih na kmetiji v Rakovcu pri Grobelnem in veseli nas, da prav vse uspešno
uresničujeta: začela sta z dopolnilno dejavnostjo peke kruha, potic in izdelavo rezancev na
tradicionalen način, v teh dneh pa se je začela tudi gradnja sodobnega govejega hleva na
prosto rejo.
Prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas