Arhiv novic

 
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eNo items to display

Nasveti in članki

27.feb.2018 - Obvestilo
PREBERITE V ČASOPISU KMEČKI GLAS ŠTEVILKA 9

ImageIcon

Vlaganje zbirne vloge za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike za leto 2018, ki vključuje sheme neposrednih plačil, ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ukrep ekološko kmetovanje, ukrep plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami in ukrep dobrobit živali, poteka od 26. februarja do 6. maja 2018 . Ker je 6. maj nedelja, je zbirno vlogo brez znižanj izplačil mogoče oddati še v ponedeljek, 7. maja.

Laboratorij Inštituta za oljkarstvo zaradi pomanjkanja finančnih sredstev za opremo, ki je bila uničena v lanskem požaru v Kampusu Livade, še vedno ne more izvajati vseh aktivnosti. Posledično v Sloveniji trenutno nimamo uradnega laboratorija, ki bi lahko opravljal vse analize za potrebe uradnega nadzora na tem področju.

V zadnjih letih je konjereja v zmernem upadanju, čeprav je še vedno zanimiva živinorejska panoga, katere osnovni namen je reja konj za rabo v kmetijstvu, industriji, prometu, vojski in predvsem za šport in prosti čas. Edina rejska usmeritev z ekonomskimi rezultati je vzreja žrebet, kar velja za rejo hladnokrvnih pasem konj, pri nas sta to predvsem slovenski hladnokrvni konj in posavec.

Ivan Čerin je mladi prevzemnik na kmetiji, ki je tako kot ostale kmetije v Savljah le 5 km oddaljena od samega centa Ljubljane. Na kmetiji se že od nekdaj ukvarjajo s prirejo mleka, poleg govedi pa so v hlevu tudi konji. Kmetije ne bodo širili, pač pa želijo pridelkom dodati vrednost in jih prodati neposredno na kmetiji. 

Med strokovnimi nasveti pa tudi nekaj o gnojenju.

Pa prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas