O portalu

V Sloveniji še ni portala, ki bi združeval celotno kmetijsko problematiko na enem mestu. Čeprav je slovensko kmetijstvo na internetu že dobro razdelano, smo prvi, ki na enem mestu združujemo vse informacije s tega področja. In ker je področje kmetijstva v zadnjih letih prizorišče turbulentnih sprememb, s svojimi storitvami pomagamo k boljšemu kmetovanju ter poskušamo dosegati in pospeševati gibanja v kmetijstvu.

Zadovoljstvo odjemalcev in naročnikov je naša prednostna naloga. Storitve podjetja morajo biti v skladu z njihovimi zahtevami, potrebami in pričakovanji ter v skladu s pravnimi normami.

Naša največja konkurenčna prednost je v celostnem pristopu tako do kupca kot do izvedbe storitev, zato nenehno spremljamo novosti na področju kmetijstva in razvoja internetnih storitev.

Cilji podjetja v prihodnjem obdobju so vezani na razvijanje novih storitev s poudarkom na elektronskem poslovanju in na zagotavljanje visoke kakovosti opravljenih storitev.

Skupni cilji:

  • Izboljšati konkurenčnost kmetijskega, živilskega in gozdarskega sektorja.
  • Spodbuditi okolju prijazno kmetovanje.
  • Izboljšati ekonomsko socialni položaj na podeželju.
  • Povečati inovativnost in razvoj novih proizvodov.
  • Krepiti lokalne razvojne pobude.
  • Vzpostaviti ravnotežje med kmetijsko pridelavo ter varovanjem narave in okolja.
  • Dvigniti dohodkovno raven, ustvariti zaposlitvene možnosti in izboljšati kvaliteto bivanja na podeželju.

Vizija in poslanstvo

Da lahko postanemo boljši, smo si zadali jasno vizijo: doseganje in izboljševanje kakovosti na vseh ravneh poslovanja. Naročnik in njegovo zadovoljstvo sta cilj, h kateremu stremimo. Zavedamo se, da je naročnik z vsakim nakupom zahtevnejši in temu se tudi prilagajamo. Zadovoljen naročnik je naša najboljša reklama, ki se je nikakor ne da kupiti v nobenem oglasnem prostoru.

Kot verodostojen in relevanten vir informacij želimo na kmetijskem področju postati vodilni portal, ki mu bodo ljudje zaupali, ter s pomočjo pridobljenih informacij sprejemali vse svoje odločitve. Postati želimo vodilno podjetje v Sloveniji na področju trženja oglasov s področja kmetijstva, prepoznavno predvsem po profesionalnem odnosu in delovanju v korist stranke.

Kako delujemo?

Skozi poslovni proces je naš dolgoročni cilj, navaditi oglaševalce, da sami oddajo oglas – doseči želimo čim večjo avtomatizacijo sistema.

Zagotavljali bomo, da bodo vsi mali oglasi, prispeli tekom dneva, objavljeni v najkrajšem možnem času. Pozornost bomo namenili tudi kontroliranju vnosa kontaktnih podatkov oglaševalcev.

Mali oglasi bodo objavljeni samo za določeno obdobje. Po njegovem preteku se avtomatsko pošlje sporočilo na naročnikov elektronski naslov, kjer naročnik potrdi ali ovrže podaljšanje oglasa.

Kontakt

ČZD Kmečki glas d.o.o.

Vurnikova ulica 2, p. p. 47

1000 Ljubljana

T: 01 433 52 36

E: info@kmetijskioglasnik.si